Officiële website voor toerisme

Creoolse muziek en het creools

Taal en muziek op het eiland La Réunion

Creoolse muziek : ‘l’ambians la cour!’De creoolse muziek van het eiland La Réunion weerspiegelt goed de vermenging van de bevolking. Zij is het resultaat van een samengaan van muziektradities van zwarten en blanken.

De ‘séga’ is een lied maar ook de nationale dans van La Réunion. Bezoekers die de séga aanleren, vinden het best leuk om heupwiegend te dansen op de meeslepende muziek. Wanneer men goed luistert naar de woorden van het lied, hoort men dat de geschiedenis van de Réunionnais wordt verteld. Soms weerklinkt een vleugje melancholie. De dans maakt deel uit van de tradities van het eiland. Een dansavond zonder ‘craz un séga’ (een séga dansen) is gewoon ondenkbaar.

Ook de ‘maloya’ is een traditionele dans. Hij is ontstaan in de tijd van de slavernij, toen de zwarten hun leed wilden kenbaar maken in de vorm van gezang. De maloya kan men alleen of als koppel dansen. De danspartners staan met het aangezicht naar elkaar maar raken elkaar niet aan. Deze dans toont een zekere sensualiteit, met een erotische benadering van de partner.


Het creools, de taal van het volk

La Réunion heeft zijn eigen taal, zoals veel eilanden. Die taal verschilt echter van het ene eiland tot het andere.
Ten tijde van de kolonisatie arriveerden slaven uit alle windstreken. Om met elkaar te communiceren, maar ook met de blanken, begonnen ze het Frans te vereenvoudigen. In het creools ontdekt men ook Madagassische, Indiase, Engelse, Afrikaanse en Chinese invloeden.
Tot voor kort bestond er geen grammatica noch vaste schrijfwijze, er was alleen de gesproken taal. De woorden werden gevormd aan de hand van suggestieve beelden.

Enkele voorbeelden: het woord ‘Zoreil’ verwijst naar mensen die uit Frankrijk komen. Toen een Réunionnais destijds creools sprak, spitste de Fransman zijn oren (oreilles) om te begrijpen wat de eilandbewoner had gezegd. ‘Mi aim a ou’ betekent ‘je t’aime’ of ik hou van je. ‘Koman y lé? Lé la.’ is ‘Comment ça va? Bien’ (Hoe gaat het met je ? Goed.).

Voor een Franstalige is het creools eigenlijk gemakkelijk te begrijpen. De taal maakt integraal deel uit van de cultuur van la Réunion. Het wordt dagelijks gesproken door de meerderheid van de bevolking en kenmerkt zich door de zeer expressieve.
Niettemin blijft het Frans de officiële taal. Bijna alle inwoners praten en verstaan Frans.